Om oss

Skolan med närhet till kunskap, naturen och varandra!

Lilla skolan på landet

Adelövs Friskola är den lilla skolan på landet med närhet till kunskap, naturen och varandra. Med stor skolgård och små barngrupper är vårt mål att alla barn ska känna trygghet och utvecklas efter sina förutsättningar. 

Vår skola består av elever från förskoleklass till årskurs 6 och vi har också fritids i samma byggnad. Skolan ligger vid en skog, som ofta används under fria aktiviteter, utomhuspedagogik samt under idrottslektionerna.  Med skolskjuts från Tranås, Aneby, Ödeshög och Gränna tar sig barnen tillsammans till skolan på morgonen och hem på eftermiddagen. 

Vi är ute i naturen varje fredag och utomhuspedagogiken är en del av vår vardag. En gång i månaden lagar och äter vi även maten utomhus. Barnen umgås över åldersgränserna och lär sig att ta hand om varandra

Vision
Att arbeta för ett hållbart lärande genom att skapa trygghet, kunskap och nyfikenhet för våra elever.
Mission
Genom entreprenörskap, utomhuspedagogik och vikten av det sociala samspelet, skapa en utmanande och trygg miljö.

Rektor

Jag har nu varit en termin ute på Adelövs Friskola och jag förvånas fortfarande av att detta verkligen är skolan där barn kan vara barn. 

Att gå ut på morgonrasten och mötas av en årskurs etta som cyklar förbi fruktvagnen för att tanka och sedan köra vidare med en årskurs fyra på flaket, eller ett gäng årskurs fem tjejer som har show för resten av skolan – sånt värmer och ger bra förutsättningar.  

Bra förutsättningar för mig och skolans pedagoger att tillsammans med övrig personal ge eleverna möjligheten att vara nära – kunskapen, naturen och varandra!  

Pernilla Andersson
Vår skola och undervisning

Utomhuspedagogik

År 2007 startades Adelövs Friskola. Skolan drivs med inriktningen ”Allmän med tillägg av friskvård och natur”.

Vi har en förstelärare inom utomhuspedagogiken vars uppdrag är att utveckla och utbilda övrig personal och varje vecka har pedagogerna planeringstid inför fredagens utomhuspedagogik. Varje vecka, året runt, bedrivs fredagens undervisning i olika utemiljöer i vår närhet. En gång i månaden är våra äldre elever uppdelade i olika grupper som tar hand om att tillaga och servera maten utomhus över öppen eld. 

Vi tror på ett lärande med hela kroppen, en undervisning utomhus som berikar elevernas utveckling både socialt och språkmässigt. Vi ser att undervisningen ute inbjuder till reflektion och upplevelser som förstärker lärandet. Det främjar även samarbete och motverkar mobbing då eleverna arbetar årskursöverskridande. Vi vill ge eleverna möjlighet att öka sin kunskap om natur, hållbar utveckling samt att stimulera deras utveckling och lärande.

Entreprenörskap

Våra elever får prova olika utmaningar inom entreprenörskap genom att skolan arbetar med konceptet Ung Företagsamhet.

Under hösten 2023 har vi påbörjat ett arbete med årskurs 5-6 som heter Mitt Samhälle. Vi vill utmana alla våra elever tillsammans med Ung Företagsamhet Jönköping och kommer implementera fler utmaningar i de olika årskurserna.

Socialt samspel

Vi har under hösten arbetat med “Stopp min kropp” som är ett material framtaget av Rädda Barnen. Detta material ger barnen en röst och kunskap kring vad som är ok och inte vad gäller beröring både mot sig själv och andra. Vi arbetar med olika material anpassat mot olika årskurser men hela skolan går igenom och återkommer till vikten av att våga säga ifrån och att själv förhålla sig till det man lärt sig.

Att arbeta mot mobbing och att eleverna på skolan ska ta hand om och respektera sig själva och varandra är viktigt och något som vi ständigt påminner och pratar med våra elever om.

Digitalisering

Vi inser att våra elever måste kunna hantera olika digitala redskap när de går vidare till årskurs sju och vi arbetar med Microsoft 365 för att våra elever ska kunna hantera vanliga redskap som Word, Excel samt Powerpoint när de lämnar vår skola.

Eleverna i årskurs 5-6 har idag varsin dator. Undervisning med ipads förekommer men då lånar endast våra elever ipadsen för stunden och vi på Adelöv arbetar mestadels med fysiska läromedel mot alla våra elever.

Hälsofrämjande

Våra elever är ute och leker under rasterna och vår idrottslärare arbetar aktivt med att förklara och undervisa i hälsa och idrott för våra elever.

Vår idrottslärare har startat upp ett arbete där årskurs 5-6 kommer delta i Ungdomsvasaloppet i februari, och våra elever har under hösten tränat löpning och uthållighet för att klara spåret

Skolans mat

På Adelövs Friskola är kosten högt prioriterad.

Skolan har ett eget kök som till stor del lagar all mat från grunden av närproducerade och kravmärkta varor. Varje dag serveras hårt bröd och mjölk. På elevernas första rast serveras frukt.

Eleverna överraskas också med jämna mellanrum med en liten efterrätt!

Eleverna får vara med och tillaga maten några gånger under ett läsår och det sker då utomhus över öppen eld!

Skolskjuts

Skolskjuts

Elever i Adelövs Friskola har tillgång till skolskjuts till och från skolan.

Elever som bor i andra kommuner än Tranås erbjuds skolskjuts med egna bussar med förare anställda av Adelövs Friskola.

Elever som tillhör Tranås kommun ansöker om skolskjuts från kommunen. Skolskjutsen i Tranås kommun tillhandahålls av Flexbuss. 

Om du har frågor om skolskjuts som skolan tillhandahåller, kontaktar du rektor 070-347 23 43 eller rektor@adelovsfriskola.se

Mer info om skolskjuts inom Tranås kommun: tranas.se 

Rulla till toppen