Elever i Adelövs Friskola har tillgång till skolskjuts till och från skolan.
Elever som bor i andra kommuner än Tranås erbjuds skolskjuts med egna bussar med förare anställda av Adelövs Friskola.
Elever som tillhör Tranås kommun ansöker om skolskjuts från kommunen.  

Är du intresserad av att gå i Adelövs Friskola, hör av dig till skolan på 0140-70016, 070-347 23 43 eller för möjlighet till skolskjuts.

Om du har frågor om skolskjuts som skolan tillhandahåller, kontaktar du rektor 070-347 23 43.