Hjärtat i Adelöv är skolan och den har nu drivits i 13 år som friskola.

Skolan drivs av Adelövs Friskoleförening och uppdraget är att driva en trygg skola med hög kvalité under ledning av behörig personal, öppen för alla barn som har rätt till skolgång.

Adelövs Friskoleförening består av medlemmar, fysiska eller juridiska personer, med bokföringsort Adelövs distrikt 105281, dvs Adelövs socken och vårdnadshavare till barn som går på skolan eller väntas bli elev.

Vill du vara med och måna om vår skola kan du ansöka om medlemskap för dig, din förening eller ditt företag på skolans hemsida.

Avgiften för år 2022:

  • enskilt medlemskap 50 kr
  • förening 200 kr
  • företag 500 kr

Medlemskapet gäller per kalenderår och förnyas genom att medlemsavgiften betalas in

Välkommen att bli en viktig del av skolan!

Kontakta oss för information:
0140 70016
medlem@adelovsfriskola.se