Medlemskap

Hjärtat i Adelöv är skolan och den har nu drivits i 13 år som friskola.

Skolan drivs av Adelövs Friskoleförening och uppdraget är att driva en trygg skola med hög kvalité under ledning av behörig personal, öppen för alla barn som har rätt till skolgång.

Adelövs Friskoleförening består av medlemmar, fysiska eller juridiska personer, med bokföringsort Adelövs distrikt 105281, dvs Adelövs socken och vårdnadshavare till barn som går på skolan eller väntas bli elev.

Som medlem så får du en rösträtt och kan vara med och medverka i beslut och skolans framtid.

Enskilt medlemskap:
För att bli intagen som medlem som person, så behöver du vara bosatt i Adelövs distrikt 105281, dvs Adelövs socken eller vara vårdnadshavare till barn som går på skolan eller väntas bli elev. Endast en vårdnadshavare till barnet kan bli medlem.

Förening eller företag:
För att bli intagen som medlem som företag eller förening, så behöver företaget eller föreningens verksamhetsort vara i Adelövs distrikt 105281, dvs Adelövs socken.

Avgiften för år 2023:

  • enskilt medlemskap 50 kr
  • förening 200 kr
  • företag 500 kr

Medlemskapet gäller per kalenderår och förnyas genom att medlemsavgiften betalas in

För att ansöka mejla följande uppgifter till: medlem@adelovsfriskola.se
-Om du ansöker om medlemskaps som företag, föreningen eller enskild person.
-Din nuvarande adress.

Insända ansökningar behandlas i mitten av varje månad och om ansökan godkännes så får ni information om hur inbetalning av medlemsavgiften skall betalas in.