Ladda ner vår broschyr

Vår skola och undervisning

År 2007 startades Adelövs Friskola. Skolan drivs med inriktningen ”Allmän med tillägg av friskvård och natur”. Varje vecka, året runt, bedrivs fredagens undervisning i olika utemiljöer i vår närhet .

Vad innehåller de olika kurserna?

Varför vi tror på utomhuspedagogik?

Vi tror på ett lärande med hela kroppen, en undervisning utomhus som berikar elevernas utveckling både socialt och språkmässigt. Vi ser att undervisningen ute inbjuder till reflektion och upplevelser som förstärker lärandet.

Vi vill erbjuda våra elever de positiva effekterna som t.ex. Anders Szczepanski (NCU) och hans forskningkollegor ser, om man har naturen som lärmiljö. Vi vill ge eleverna möjlighet att öka sin kunskap om natur, hållbar utveckling samt att stimulera deras utveckling och lärande. Vi ser att fler elever når kunskapskraven med utomhuspedagogik.

Kontakt för UTEbildning
Mail: utebildning@adelovsfriskola.se
Tel: 0140 70016