Klagomålshantering

Klagomålsrutin

Enligt skollagen 2010;800) kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras.

På Adelövs friskola är rutinen:

1. I första hand ber vi er kontakta berörd personal på skolan vid klagomål.
2. Om ni efter samtal med berörd personal känner att ni har fortsatta klagomål kontaktas rektor.
3. Efter dessa kontakter så kan man skriftligen skicka klagomål till ordföranden i skolstyrelsen i Adelövs friskoleförening via brev eller mail.
Då kommer klagomålet att tas upp i skolans ordinarie styrelsemöte.

Adress:
Ordförande i Adelövs friskoleförening
Adelöv 2
573 98 Tranås

eller maila till ordförande Jens Tagesson
jens.tagesson@adelovsfriskola.se