Skolhälsovård

Elevvårdsteam 
Kurator: Jenny Berggren (jenny.berggren@adelovsfriskola.se)
Specialpedagog: Elisabet Grönte
TF Rektor: Annika Tollen rektor@adelovsfriskola.se
Skolsköterska: Marian 

Sjukfrånvaro elever
Frånvaro på grund av sjukdom anmäls till skolan via v-klass eller mail till resp klassläre/mentor första dagen eleven är sjuk samt om ditt barn åker skolskjuts även till chauffören.

Olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar

Olycksfallsförsäkring gäller under skoltid samt till och från skolan.

Familjeverksamheten

För dig som är förälder, barn eller ungdom och som vill ha hjälp med att förändra en livssituation du upplever problematisk.

Familjeverksamheten
Familjecentralen Storgatan 30/
Fabriksgatan 3
573 32 Tranås

Tfn: 0140-688 70
Mån-tors kl. 08:00-09:00