Elevvårdsteam 
Kurator: Jenny Berggren (jenny.berggren@adelovsfriskola.se)
Specialpedagog: Malin Tornberg (malintornbergs@gmail.com)
TF Rektor: Malin Tornberg rektor@adelovsfriskola.se
Skolsköterska:

Skolsköterska

Sjukfrånvaro elever
Frånvaro på grund av sjukdom anmäls till skolan via v-klass eller mail till resp klassläre/mentor första dagen eleven är sjuk samt om ditt barn åker skolskjuts även till chauffören.

Olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar

Olycksfallsförsäkring gäller under skoltid samt till och från skolan.
Avtals nr:  , telefon nr: 

Familjeverksamheten

För dig som är förälder, barn eller ungdom och som vill ha hjälp med att förändra en livssituation du upplever problematisk.

Familjeverksamheten
Familjecentralen Storgatan 30/
Fabriksgatan 3
573 32 Tranås

Tfn: 0140-688 70
Mån-tors kl. 08:00-09:00