Verksamhetsbeskrivning


Broschyr för nedladdning/utskrift finns HÄR!

• Skolan startade höstterminen 2007.

• Skolan vill ge eleverna närhet, positiv atmosfär och en trygg miljö.

• Skolans inriktning är allmän med tillägg av ”friskvård och natur”.

• Skolan gränsar till skogen och idrottsplatsen. I närmiljön finns också flera sjöar och vattendrag. Miljön är idealisk för lärandet och elevernas personliga utveckling. Omgivningarna inbjuder till fri lek, idrottslektioner och friluftsdagar.

• Verksamhet bedrivs i förskoleklass – årskurs 6

• Skolan följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

• Undervisningen sker årskursvis, åldersintegrerat och individuellt

• Varje elev ges möjlighet att arbeta efter sin egen förmåga

• Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet och skolan med fokus på elevernas behov

• Elever i behov av särskilt stöd får den hjälp som bedöms nödvändig, ibland i samarbete med andra specialistkompetenser

• Skolan vill erbjuda en bra grund att stå på, intellektuellt och socialt

• Adelövs friskola vill vara en skola med god kvalité, trivsel och arbetsglädje

• Skolan arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling

• En individuell utvecklingsplan följer varje elev genom skolan

• Nationella prov genomförs i årskurs 3 och 6